Image
Е-Општина

Јавни набавки

- ОГЛАС БРОЈ 24/2017 , БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ --- КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

- ОГЛАС БРОЈ 25/2017 , БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ --- ТОНЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

- ОГЛАС БРОЈ 26/2017 , БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ --- ПНЕВМАТИЦИ ЗА ВОЗИЛАТА НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА И ТППЕ ГЕВГЕЛИЈА

- ОГЛАС БРОЈ 27/2017 , БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ --- СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ , ОЗНАКИ И ПАТОКАЗИ

© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search