Image
Е-Општина

Објави

- Конкурс за стипендирање на 5 студенти жители на општина Гевгелија за студиската 2019/2020 година

- ПРАВИЛНИК за доделување стипендии на студенти од општина Гевгелија  за студиска 2019/2020 година

- Потребни документи pdf / doc

 

- Конкурс за финансиска поддршка на Здруженијата на граѓани од општина Гевгелија за организирање на програмски активности во 2020 година

- Апликација

 

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета за Детален урбанистички план за Блок 1.2, Блок 2.1, Блок 2.2, КО Гевгелија, општина Гевгелија

Детален урбанистички план за Блок 1.2, Блок 2.1, Блок 2.2, КО Гевгелија, општина Гевгелија

 

 

Конкурс за финансирање на програми од областа на културата од интерес на Општина Гевгелија за 2020

Формулари pdf / doc

 

Конкурс за финансирање на програми од областа на спортот од интерес на Општина Гевгелија за 2020

Формулари pdf / doc

 

 

 

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

 

- Јавен повик за поднесување на понуди - Проект за подобрување на општинските услуги

  

ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПРОЦЕДУРА ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - РЕГУЛАЦИЈА НА КОРИТО НА СУВА (КОНСКА) РЕКА - ФАЗА 1 

CANCELLATION OF A WORKS TENDER PROCEDURE - REGULATION OF THE RIVERBED OF SUVA (KONSKA) REKA - PHASE 1

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search