Image
Совет

Состав на Советот на Општина Гевгелија

 Име и презиме  функција  партија
 Тодор Ристов  претседател  СДСМ и коалиција
 Даниела Иљкова  член  СДСМ и коалиција
 Тихомир Ручкоманов  член  СДСМ и коалиција
 Aлександра Кочева  член  СДСМ и коалиција
 Магдалина Делковска  член  СДСМ и коалиција
 Перо Стојанов  член  СДСМ и коалиција
 Лазар Мешков  член  СДСМ и коалиција
 Виктор Кралев  член  СДСМ и коалиција
 Александра Караманова  член  СДСМ и коалиција
 Елизабета Јаневска  член  СДСМ и коалиција
 Андон Сарамандов  член  ВМРО-ДПМНЕ и коалиција
 Зоран Лазаровски  член  ВМРО-ДПМНЕ и коалиција
 Марија Магдинчева-Шопова  член  ВМРО-ДПМНЕ и коалиција
 Ристо Камов  член  ВМРО-ДПМНЕ и коалиција
 Ангелинка Петкова  член  ВМРО-ДПМНЕ и коалиција
 Игор Илков  член  ВМРО-ДПМНЕ и коалиција
 Трајко Арџанлиев  член  ВМРО-ДПМНЕ и коалиција
 Томе Ќичуков  член  Независен Советник
 Ристо Горгиев  член  Независен Советник

 

 

 

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search