Image
Е-Општина

Буџет

 

     - Завршни сметки на буџетот на општина Гевгелија за 2020 година

 

    - Квартални извештаи за извршување на буџет за 2020 година

 

 
 
 
 
    -  ЈПКД КОМУНАЛЕЦ
 

 

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio