Image
Локално Младинско Собрание

Локално собрание на млади

Локално собрание на млади (или Собрание на локален младински совет) претставува орган на Локалниот младински совет, кој ги бира членовите на ЛМС. Во Cобранието на млади може да членуваат младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување.

Членови на Локално собрание на млади на Општина Гевгелија:

- Сашко Проданов- делегат и Петар Шарков- заменик-делегат, номинирани од Унија на млади сили на ВМРО- ДПМНЕ Гевгелија,
- Мартин Илиев- делегат и Христијан Шопчев- заменик-делегат, номинирани од ЛО Црвена младина на Левица Гевгелија;
- Марија Јовановка- делегат и Маргарита Делиџакова- заменик-делегат, номинирани од ОО Црвен крст Гевгелија,
- Ангела Шаренкова- делегат и Надја Шопова- заменик-делегат, номинирани од „Мултимедија“ Здружение за мултимедијална култура Скопје,
- Александар Ристов- делегат и Ѓорѓе Костаќев- заменик-делегат, номинирани од Центар за едукација, култура и активизам „МУЛТУС“ Гевгелија,
- Бруно Алчинов- делегат и Андон Ангов- заменик-делегат, номинирани од Здружение на пчелари „Апитоксин“ Гевгелија,
- Благоја Панов- делегат и Трајче Динев- заменик-делегат, номинирани од Регионален центар за одржлив развој Гевгелија, 
- Надица Несторова- делегат и Дејан Марков- заменик-делегат номинирани од СДММ Гевгелија,
- Милчо Јовановски- делегат од СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија
 
Трета седница на Локално собрание на млади на Општина Гевгелија
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio