Image
Надлежности

Спорт

Спорт и рекреација- развој на масовниот спорт и рекреативните активности, организирање спортски приредби и манифестации, одржување и изградба на објекти за спорт, како и поддршка на спортски сојузи.

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio