Иницијативен Одбор

Иницијативен одбор (ИО) претставува тело кое го сочинуваат различните форми на младинско организирање во Општината кое има обврска да ја поддржи Општината во основањето Локален младински совет, доколку Општината го нема основано. ИО се формира еднократно со цел учество на младите во основањето на ЛМС, и се распушта по одржување конститутивна седница на ЛМС.

Членови на ИО:

  • Милчо Јовановски од Средношколската заедница во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија;
  • Ангела Шаренкова од „Мултимедија“ Здружение за мултимедијална култура Скопје,
  • Тијана Ристовска, Центар за култура, едукација и активизам „Мултус“- Гевгелија

Записник од спроведување Јавен повик за формирање ИО

Решение за формирање ИО

Skip to content