Систем 48

Систем 48

Извештај за резултати од Систем 48 за 2022 година Систем 48 (јануари-ноември 2021) Почитувани, Општина Гевгелија заради подобрување на ефикасноста...

Соопштенија

Соопштенија

Соопштенија edit post КОНКУРС за доделување на 5 (пет) стипендии на студенти жители на општина Гевгелија запишани на Машинските и Електротехничките факултети во...

Skip to content