admin

admin

Урбанизам

Формулари за урбанистичка документација  БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ПРЕД ДЕЛОВЕН ПРОСТОР БАРАЊЕ КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕЗГА ИЗЈАВА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ ОД...

Read more

Општи формулари

БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈАБАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈАОПШТО БАРАЊЕ ДО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИБАРАЊЕ ЗА ЕДНОКРАТНА НЕПОВРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5
Skip to content