Image
Image

Туризам

Image

ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

Image
Image

е-градежна дозвола

Image

е-градежно земјиште

Image

е-урбанизам

Image

е-набавки

Image

Информации

Image

Формулари

Image

Буџет

Image

Пријави

Image

Локален Младински Совет

Image

Прес

Image

Граѓанска анкета

Image

Бизнис Инфо

Image
Соопштенија

Соопштение за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 15.11, општина Гевгелија

Соопштенија-2

Информации за деловниот сектор:

 

Министерството за економија

Отчет на градоначалникот Сарамандов: „100 дена посветено за Гевгелија“

Разговор со Градоначалникот на Општина Гевгелија - Андон Сарамандов

Службен гласник

Службен гласник

Image
Image
Image
Image

Општина Гевгелија

Ул.„Димитар Влахов“ 4

1480 Гевгелија

Телефон ++38934 213 843

www.gevgelija.gov.mk

e-mail: gevgelijao@t-home.mk

© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio