Image

Прес сервис

Image
Соопштенија-5

Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Минист

Image

Општина Гевгелија

Ул.„Димитар Влахов“ 4

1480 Гевгелија

Телефон ++38934 213 843

www.gevgelija.gov.mk

e-mail: gevgelijao@t-home.mk

© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio