Petar

Petar

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на комплекс од градби со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП бр.642, КП бр.641/1, КП бр.641/2, КП бр.629/2 и КП бр.633-дел, м.в Џипка, КО Моин, општина Гевгелија 

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на комплекс од градби со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП бр.642, КП бр.641/1, КП...

Read more

Советот на Општина Гевгелија ќе ја одржи својата 39. седница на 29 февруари

Советот на Општина Гевгелија ќе ја одржи својата 39. седница, на којашто ќе ги разгледува Извештаите за реализација на најголемите буџетски програми- за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија...

Read more

Спроведена акција за чистење на каналот крај патот за Ума

Изминатиов викенд, во Ума, беше организирана акција за чистење на каналот крај патот што води до ова населено место. Во организација на Месната заедница и Здружението на Власите „Мегленија“, како...

Read more

Скоро 4 милиони денари издвоени за социјално-ранливите категории на граѓани во 2023 година

Минатата година, Општина Гевгелија издвоила 3.987.376 денари за социјално-ранливи категории граѓани преку Програмата за активностите во областа на социјалната заштита. Според Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа...

Read more

Повторена јавна презентација и јавна анкета за ДУП за УБ 1.5, општина Гевгелија

Општина Гевгелија организира повторена јавна презентација и јавна анкета за Детален урбанистички план за Урбан блок 1.5, општина Гевгелија. Повторената јавна презентација и јавна анкета за ДУП за УБ 1.5,...

Read more

Нова канализациона мрежа во населбата кај Старата касарна

Старата Касарна, односно Урбан блок 5.2 и 5.3 ќе добијат нова фекална канализациона мрежа. Во тек се градежните активности за изградба на фекална канализациона мрежа во населбата кај Старата касарна...

Read more

Одбележан Св. Трифун со традиционално закројување на лозјето

Свети Трифун - Денот на лозарите и годинава во општина Гевгелија беше одбележан со повеќе манифестации и свечености на лозовите плантажи. Централниот настан се случи во црквата „Св. Петка“ во...

Read more

Кумановскиот театар со театарската претстава „Љубовна терапија“ гостува во Гевгелија

На 15 февруари 2024 година, во Народниот театар- Гевгелија, ќе гостува ансамблот на Театар Куманово со претставата „Љубовна терапија“. Во претставата „Љубовна терапија“, работена според оригиналниот текст на „Beyond therapy”...

Read more

Излезе новиот број на општинското гласило „Гевгелиски магазин“

Излезе новиот број на општинското гласило „Гевгелиски магазин“. Во него се застапени информации за активностите во Општина Гевгелија во последното тримесечје од 2023 година и во првиот месец од новата...

Read more

Советот на Општина Гевгелија донесе неколку буџетски програми и акти за работата на Општина Гевгелија во 2024 година

Советот на Општина Гевгелија на својата 37. седница ги донесе буџетските програми за 2024 година, од повеќе области и дејности за функционирањето на локалната самоуправа. Покрај усвоените извештаји за реализација...

Read more
Page 1 of 2 1 2
Skip to content