Формулари

Урбанизам

Формулари за урбанистичка документација  БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ПРЕД ДЕЛОВЕН ПРОСТОР БАРАЊЕ КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕЗГА ИЗЈАВА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА...

Општи формулари

БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈАБАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈАОПШТО БАРАЊЕ ДО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА...

Skip to content