ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Историјат

Секој град има раѓање, постоење, име луѓе, пејсаж, симбол, сегашнина и иднина. Секој народ го бележи својот пат низ летописот...

Релјеф

Природната целина на Гевгелиската котлина се протега од северната и јужната страна на македонско - грчката граница. Рељефот е издробен...

Локација

Општи Информации Општина Гевгелија се наоѓа во најјужниот дел од Република Македонија, на самата граница со Република Грција, на надморска...

Соопштенија

Соопштенија

Соопштенија edit post КОНКУРС за доделување на 5 (пет) стипендии на студенти жители на општина Гевгелија запишани на Машинските и Електротехничките факултети во...

Skip to content