Програма на Советот на Општина Гевгелија

Програма за работа на Советот на Општина Гевгелија за 2024 година

Програма за работа на Советот на Општина Гевгелија за 2023 година

Програма за работа на Советот на Општина Гевгелија за 2022 година

Програма за работа на Советот на Општина Гевгелија за 2021 година

Skip to content