Локално собрание на млади

Локално собрание на млади (или Собрание на локален младински совет) претставува орган на Локалниот младински совет, кој ги бира членовите на ЛМС. Во Cобранието на млади може да членуваат младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување.

Членови на Локално собрание на млади на Општина Гевгелија:

– Марија Ангелова- делегат и Магдалена Караколева- заменик-делегат, номинирани од Унија на млади сили на ВМРО- ДПМНЕ- Гевгелија;
– Мартин Илиев- делегат и Христијан Шопчев- заменик-делегат, номинирани од ЛО Црвена младина на Левица Гевгелија;
– Весна Димиќ- делегат и Маргарита Делиџакова- заменик-делегат, номинирани од ОО Црвен крст Гевгелија,
– Ангела Шаренкова- делегат и претседател на ЛМС, номинирана од „Мултимедија“ Здружение за мултимедијална култура Скопје,
– Александар Ристовски- делегат и Ѓорѓе Костаќев- заменик-делегат, номинирани од Центар за едукација, култура и активизам „МУЛТУС“ Гевгелија,
– Бруно Алчинов- делегат и Андон Ангов- заменик-делегат, номинирани од Здружение на пчелари „Апитоксин“ Гевгелија,
– Благоја Панов- делегат и Трајче Динев- заменик-делегат, номинирани од Регионален центар за одржлив развој Гевгелија, 
– Невена Миндизова- делегат и Магдалена Атанасова- заменик-делегат номинирани од СДММ Гевгелија,
– Петја Спасовска- делегат и Зоран Кундрурџиев- заменик делегат, номинирани од СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија.
 
Skip to content