LATEST NEWS

Изграден дополнителен крак за одведување на атмосферските води на улица „Ѓорги Стамков“ во Гевгелија

Изграден дополнителен крак за одведување на атмосферските води на улица „Ѓорги Стамков“ во Гевгелија

На улицата „Ѓорги Стамков“- Гевгелија, во близина на ООУ „Владо Кантарџиев“, е изграден дополнителен крак на атмосферска канализација. Дополнителниот крак...

BUSINESS

Skip to content