Соопштенија

Јавен повик бр. 03/2024

Јавен повик бр. 03/2024 за избор на изработувач на дел од Детален урбанистички план и Стручна ревизија Општина Гевгелија објавува...

Урбанизам

Услуга - лична асистенција на лица со попреченост
Донирај
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Гевгелиски магазин
Сертификат за квалитет IASS 2020:2022
Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Седници

Прес

Skip to content